Kampsedlen sendes til :
Mikael Merlit
Hasselhøj 167
8361 Hasselager